Symbolpolitikkens tilblivelse i den danske lovgivningsproces: - Et casestudie af regeringens lovgivningsproces i udarbejdelsen af Lømmelpakken, Bandepakke III samt Terrorpakke I.

Christine Estrup, Frederik Jørgen Kornelius Bjørk Kaptain, Hodo Hassan Ali & Katja Danielle Hansen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Denne rapport forsøger at besvare følgende problemformulering: “Hvad ligger til grund for regeringens lovgivning i forbindelse med terrorpakke I, lømmelpakken og bandepakke III, når alle disse er mødt med stærk kritik?”.
Formålet med analysen er at analysere i hvilken grad symbolpolitik er en drivkraft i lovgivningens beslutningsprocesser i lovpakker, som i denne rapport er casene: Lømmelpakken, terrorpakke I og bandepakke III. Analysen tager brug af teorien vedrørende frygtens ret af Peter Høilund, risikosamfundet af Ulrich Beck, magten på borgen af Albrekt Larsen og Andersen, samt teorien om neorealismen. Alle teorier forsøger at forme en definition af hvorledes symbolpolitik kan defineres, som dermed er udarbejdet af rapportens forfattere. Rapporten, som er en teoretisk analyse, har et metodiske grundlag, som er bygget på den hypotetisk deduktive, da det videnskabsteoretiske udgangspunkt er kritisk rationalisme. Desuden anvendes dokumentanalyse i besvarelsen af problemformuleringen. Rapporten munder ud i en konklusion om hvorledes regeringen udarbejder symbolpolitiske lovgivning, på grund af teoriernes forklaring om behovet og ønsket herom.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider61
VejledereGorm Rye Olsen

Emneord

  • retssikkerhed
  • lovgivningsproces
  • symbolpolitik
  • værdipolitik
  • terrorpakke
  • bandepakke
  • lømmelpakke
  • risikosamfundet
  • frygtens ret
  • neorealisme