Sygeplejerskers oplevelser ved brugen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden

Naba Nabil Salem Al-Dahlaki, Jumana Abdelmajeed Abdelwahab & Mads Christian Kamp Bjerre

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at belyse, hvordan sygeplejerskers arbejdsgang i Region Hovedstaden har ændret sig som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen og hvilke begrænsende og udvidende handlemuligheder de har oplevet i forbindelse hermed. Med udgangspunkt i semistrukturerede interviews af fire sygeplejersker fra henholdsvis Rigshospitalet og Herlev hospitalet, er der blevet foretaget en analyse ud fra et kritisk psykologisk perspektiv der har til formål at skabe en forståelse af, hvilke strukturer og betingelser der er med til at forme og betinge deres arbejdsliv. På baggrund af analysen fandt vi, at sygeplejerskernes daglige arbejdsgang ikke har ændret sig markant fra før Sundhedsplatformen blev implementeret. Det digitale artefakt, Rover, der blev indført i forbindelse med implementeringen, har ændret sygeplejerskernes måde at dokumentere på, hvilket har medført øget effektivitet i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Dertil fandt vi, at en forudsætning for at øge kvaliteten i behandlingen og højne patientsikkerheden, var betinget af en ensartethed i brugen af det nye system. Informanterne oplevede indledningsvis udfordringer i brugen af systemet, hvilket gjorde det til en udfordring at orientere sig i systemet, manglende strømlinethed og fælles retningslinjer, samt mangelfuld undervisning i systemet ansås som værende de primære årsager hertil.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2019
Antal sider56
VejledereKasper Andreas Kristensen

Emneord

  • Sygeplejersker
  • Sundhedsplatformen