Sygefravær i Slagelse Kommune: Et undersøgende studie af nedbringelsen af sygefraværet i Slagelse Kommune

Julie Rosenbäck Christensen, Ahlam Mahmoud Rashdan & Mariam Maria Ahmad El-Ali

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger om ’Social Kapital på Spil’ kan medføre et faldende sygefravær i Slagelse Kommune samt hvordan spillet bruger de tre diamanter: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Yderligere vil der blive undersøgt hvad ’Social Kapital på Spil’ har formået at udføre i praksis.
Denne rapport forsøger at besvare den stillede problemformulering: ” Hvordan kan ’Social Kapital på Spil’ medføre faldende sygefravær i Slagelse Kommune?” Problemfeltet indeholder en præsentation om den offentlige sektor og deres sygefravær, og at de prøver og nedbringe sygefraværet ved at skabe et bedre og sundere forhold på arbejdspladsen. Da højt sygefravær har en del konsekvenser for arbejdspladsen og samfundet.
Som løsning for at nedbringe sygefraværet har man ved forskning kommet frem til, at social kapital er med til at nedbringe sygefraværet, og derfor har flere kommuner medvirket til at bruge social kapital. I dette projekt har vi valgt Slagelse Kommune som undersøgelsesfelt, da sygefraværet i 2016 lå på 14,3 dagsværk og at de udviklede læringsspillet ’Social Kapital på Spil’, der lå til baggrund for, at de arbejdede med sygefraværsindsat, hvilket de har gjort over en længere årrække, og de arbejde stadig med sygefravær i Slagelse Kommune.
Rapporten anvender virksomhedens sociale kapital, organisationsteori og arbejdsmiljøteori. Hvor virksomhedens sociale kapital og organisationsteori er de primære teorier, som anvendes til analysen, samt arbejdsmiljø supplerer til analysen.
Analysen undersøger, hvorledes de tre diamanter bliver anvendt i ’Social Kapital på Spil’ hvor informanterne fra vores interviews bliver inddraget, samt spillet og teorierne. Ligeledes undersøger analysen, hvad spillet har formået at udføre i praksis; her inddrages de centrale informanter, der fortæller eksempelvis hvad spillet har formået at gøre og om spillet har været med til at nedbringe sygefraværet.
Derefter er der en diskussion, som tager udgangspunkt i, hvilke problematikker, der forekommer før og under spillet, samt hvorfor effekterne ikke er vedvarende og om kommunikation er nok.
Ifølge rapporten kan vi ikke konkludere om det er spillet, der er med til at nedbringe sygefraværet eller om der er andre faktorer på spil i Slagelse Kommune. Dog kan der blive konkluderet at under spillet falder sygefraværet, og vi kan give et blik på, at det har forbedret deres arbejdsdag.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) BachelorPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2018
Antal sider65
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • sygefravær
  • slagelse kommune
  • social kapital