Superkilen - Et rum der kan mærkes

Anna Esrom Raunkjær, Christian Juhl, Jon Zerman Hoffmeyer, Bjørn Kirk Egdal, Snorre Bochsen Westh, Sissel Kofoed Marcher & Signe Vestergaard Mortensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport omhandler Superkilen, som er en park beliggende på Nørrebro i København. Ved at benytte sig af den franske filosof Henri Lefebvres begrebslige triade og forståelse af rytmer, undersøger rapporten hvordan Superkilen som rum produceres. Igennem denne forståelsesramme analyserer rapporten, hvordan de fysiske rammer, samt fortællinger og diskurser om Superkilen, påvirker den måde folk interagerer i rummet. I analysen benytter rapporten sig af resultaterne fra diverse feltstudier indsamlet i løbet af efteråret 2013. De empiriske undersøgelser, som omfatter skematiske observationer, go-along interviews og thick description, blev indsamlet på både hver- og weekenddage, med henblik på at repræsentere hverdagslivet i Superkilen. Artikler fra aviser og internettet er, ligesom en mailkorrespondance med BIG, arkitektfirmaet bag Superkilen, ligeledes inddraget, for at opstille en forståelsesramme fra planlæggeres og kritikeres side. Rapporten konkluderer, at alle elementer spiller en vigtig rolle i rummets produktion, men understreger, at planlæggerne og Københavns Kommune spiller en signifikant rolle i processen.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2014
VejledereKirsten Simonsen

Emneord

  • Superkilen
  • BIG
  • børn
  • Lefebvre
  • rytmer
  • Rum
  • rytmeanalyse
  • Triaden
  • park
  • leg