Superkilen - borgerinddragelse og planlægningsproblematikker

Stinus Landt Lerche, Hans Skaarup Larsen, Rose Marie Arvid Larsen, Michael Nosal & Mette Knoth Sørensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Superkilen – Borgerinddragelse og planlægningsproblematikker Planlægning er et konstant og relevant begreb at beskæftige sig med, da det er en evig konflikt mellem interesser der udspiller sig i udformningen af det samfund vi lever i. I denne rapport beskæftiger vi os med planlægningsparadigmer med et udgangspunkt i planlægningsprojektet Superkilen. Vi undersøger, gennem kvalitative interviews, den borgerinddragelse der har været i processen og analyserer os frem til en forståelse af om Superkilens partnerskab, bestående af Københavns Kommune og Realdania, har levet op til deres egne ønsker om en borgerinddragende proces. Derefter diskuterer vi det rationalistiske paradigme og det kommunikative paradigme, med det formål at kunne finde ud af hvilket planlægningsparadigme der kan siges at være det ideelle. Til dette formål benytter vi Henrí Lefebvres triade og Habermas’ begreb om system- og livsverden. Som ramme og overordnet kontekst tages der i rapporten udgangspunkt i David Harveys teorier om byen, herunder interurban konkurrence og retten til byen. Ud fra disse undersøgelser konkluderes det at Kommunen og Realdania kan siges at have levet op til deres egne krav om en borgerinddragende proces, og at det ideelle planlægningsparadigme, med udgangspunkt i Superkileprojektet, er at finde konsensus via en subjektivt vurderet blanding mellem rationalistiske og kommunikative elementer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2012
VejlederePeter Hegelund Skriver

Emneord

  • henri lefebvre
  • david harvey
  • superkilen
  • kommunikativ
  • rationalistisk
  • planlægning