Sundhedstiltag på Syddansk Universitet - En undersøgelse af hvorledes udformningen og implementeringen af et sundhedstiltag, har betydning for medarbejdernes incitament til at gøre brug af det

Julie Langberg, Katrine Bogh Schyth & Patrick Pascal Nygaard

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt søger at besvare følgende problemformulering:
Hvilke mekanismer kan siges at fremme eller begrænse medarbejdernes incitament på Institut
for Biokemi og Molekylær Biologi på Syddansk Universitet, til at gøre brug af tilbuddet om 2 x
30 minutters betalt motion i arbejdstiden?
Der er i projekt indtaget en kritisk realistisk tilgang for at belyse de bagvedliggende
mekanismer der kan siges at have betydning for medarbejdernes brug af tilbuddet. Den
metodiske tilgang bunder i mixed-methods med en blanding af survey, fokusgruppe og semistruktureret
interview. Resultaterne er analyseret med to analytiske værktøjer, hhv.:
”modellen for strategisk sundhed på arbejdspladsen” og Axel Honneths anerkendelsesteori.
Ud fra analysen konkluderes at en lang række mekanismer kan siges at være fremmende eller
begrænsende i forhold til medarbejdernes incitament for at benytte tilbuddet om betalt
motion i arbejdstiden. Nogle af de primære begrænsninger er manglende ressourcer i form
af tid, en følelse af manglende anerkendelse fra kollegaer og ledelse, samt manglende
inddragelse af medarbejderne i udformning og implementering af tilbuddet. Nogle af de
væsentligste fremmende mekanismer er at de ansatte generelt set godt kan se mening i
tilbuddet og de sociale og psykologiske gevinster ved at anvende tilbuddet.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2018
Antal sider86
VejledereRashmi Singla