Sundhedsfremmende personalepolitikker? En kritisk diskursanalyse af Region Sjællands personalepolitik og sundhedspolitik, samt receptionsstudie med medarbejdere i Region Sjælland

Betina Fabricius Lademann & Mette Højberg Bjerregaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Titel: Sundhedsfremmende personalepolitikker?
En kritisk diskursanalyse af Region Sjællands personalepolitik og sundhedspolitik, samt receptions- studie med medarbejdere i Region Sjælland.

Baggrund: I arbejdslivet er det almindeligt at en arbejdsgiver udarbejder personalepolitikker, der i større eller mindre grad rammesætter medarbejderne inden for en række områder. Det være sig sundhed, livsstil, fremtoning, misbrug, rygning og stress. Personalepolitikker som disse, antages at have en påvirkning på medarbejderne. På denne baggrund undersøges det, hvilken sundheds- fremmende betydning to udvalgte personalepolitikker har for medarbejderne i Region Sjælland.

Formål: Specialets formål er at undersøge hvilken sundhedsforståelse der fremkommer Region Sjællands personalepolitik og sundhedspolitik, samt hvilke diskurser de trækker på og hvilke positioneringer politikkerne udtrykker. Derudover undersøges det hvorledes medarbejderne modtager politikkerne, og hvilke eventuelle moddiskurser medarbejderne fremsætter, samt politikkernes eksistens i den daglige praksis.

Metode: Specialet tager udgangspunkt i Norman Faircloughs tre-dimensionelle analysemodel for kritisk diskursanalyse. Metoden benyttes til at analysere Region Sjællands personalepolitik og sundhedspolitik. Den kritiske diskursanalyse suppleres med et receptionsstudie, som udgøres af et semistruktureret fokusgruppeinterview med medarbejdere i Region Sjælland.

Resultater: Specialets resultater viser, at Region Sjælland udtrykker divergerende sundheds- forståelser, og at Region Sjælland og medarbejderne trækker på forskellige diskurser når de italesætter sundhed på arbejdspladsen. Derudover har de diskursive og sociale konstruktioner i Region Sjællands personalepolitik og sundhedspolitik en betydning for medarbejdernes modtagelse, samt politikkernes betydning i praksis.

Konklusion: Specialet konkluderer, at Region Sjællands personalepolitik og sundhedspolitik har en lav grad af sundhedsfremmende betydning for medarbejderne, idet politikkerne er udformet, så de er afkoblet fra praksis og ikke eksisterer som en del af medarbejdernes bevidsthed.
Derudover modtager medarbejderne ikke de subjektiveringer som Region Sjælland udtrykker i politikkerne. Desuden anerkender medarbejderne ikke Region Sjællands vision om at øge deres sundhed. Dette leder til, at politikkerne har en lav grad af betydning i medarbejdernes daglige praksis.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider98
VejledereAnne Liveng

Emneord

  • Kritisk diskursanalyse, personalepolitik, sundhedspolitik, medarbejdere, sundhedsfremme, forebyggelse