Sundhedsfremmende peer-to-peer indsatser: Empowerment i en gadeidrætsorganisation

Niklas Lynge Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger empowermentprocesser hos peer-ledere i en gadeidrætsorganisation, i et forsøg på at bidrage til forskningen med viden om udvikling af peer-to-peer interventioner, der kan fremme sundhed blandt børn og unge i udsatte boligområder.
Den teori der anvendes i specialet, udgøres af John Andersens tilgang til transformativ empowerment, som jeg argumenterer for, kan udpege nødvendige forandringer i kampen mod strukturelt betinget ulighed i sundhed.
Den metodiske tilgang udgøres primært af deltagerobservationer, foretaget på organisationen GAME’s uddannelsesforløb, samt et fokusgruppeinterview med erfarne peer-ledere, for at skabe indsigt i deres praksis og perspektiver.
Analysen vurderer kritisk de muligheder og konsekvenser der er forbundet med en intervention, der søger at forbedre det sundhedsmæssige output af peer-ledernes arbejde. Det primære formål med analysen, er at undersøge udviklingen af en empowermentskabende praksis i gadeidrætsorganisationen GAME.
Med udgangspunkt i mine fund argumenterer jeg for, at hvis organisationen skal bidrage til at forandre de strukturer der opretholder disempowerment, så er de nødt til at involvere peer-lederne i aktiviteter der styrker deres politiske stemme og engagement.
For at kunne udnytte det strukturelle mulighedsrum, arguementerer jeg, i overensstemmelse med peer-lederne, for at der særligt er to koncepter der kan bidrage til at facilitere de lokale ressourcer og handlekompetence: Et rugekasseforløb drevet af erfarne peer-ledere, samt et handlerum i organsationen, hvor peer-ledere kan sætte deres egne ressourcer i spil.
Jeg argumenterer for, at disse fund kan bidrage til udviklingen af indsatser rettet mod sundhedsfremme gennem empowerment for socialt udsatte grupper.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider74
VejledereNicole Thualagant

Emneord

  • Peer-to-peer
  • empowerment
  • GAME
  • Udsatte boligområder
  • sundhedsfremme