Sundhedsfremme på Gladsaxe Mødested

Zabiullah Osmani, Nadiya Munk Gugenir, Ann-Louise Kruse Andersen, Elisabeth Haley Montgomery & Abir Eltorky Hanafy

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I de seneste år er der kommet øget fokus på at fremme lighed i sundhed hos borgerne i det danske samfund. Dette fokus kommer af, at sundhedsrisici og sygdomme er forskelligt fordelt i samfundet afhængigt af ens sociale position. Social ulighed indebærer, at jo dårligere stillet en borger er, jo højere sygelighed og dødelighed har de.

Det var projektets formål at undersøge, hvordan det er muligt for værestedet Gladsaxe Mødested at fremme sundhed hos dets brugere med udgangspunkt i Gladsaxe Kommunes indsatser for at fremme lighed i sundhed. Projektet blev gennemført gennem en dokumentanalyse af Sundhedsstyrelsens, Gladsaxe Kommunes og Gladsaxe Mødesteds dokumenter om at fremme lighed i sundhed, samt hvilke implementeringer, det kræver. Leavitt’s diamantmodel bliver hertil brugt for at kunne sammenligne de forskellige dokumenters indflydelse på implementeringen. Derudover bygger projektets metode på deltagerobservation og et semistruktureret interview af lederen på Gladsaxe Mødested for at undersøge, hvilke implementeringer, der egentlig kommer til livs, samt hvordan de håndteres i praksis med de udsatte borgere, som benytter sig af værestedet. Bourdieus begrebsapparat, som er kapitalbegreberne, habitus og doxa, samt patologiseringstesen anvendes til at forklare den sociale positionering hos brugerne af Gladsaxe Mødested med henblik på sundhedsfeltet. 1.-persons-perspektivet overføres til værestedets tilgang til sundhedsfremme hos brugerne.
Vi fandt ud af at samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen, Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Mødested var udfordret, fordi Gladsaxe Kommune, som fungerer som kommunikationsled mellem Sundhedsstyrelsen og Gladsaxe Mødested, ikke formår at formidle en grundig politik. Dog viser det sig, at Gladsaxe Mødested selvstændigt har formået at skabe nogle metoder og tilgange til at fremme lighed i sundhed hos dets brugere.

Vores undersøgelse tyder på, at det er muligt for Gladsaxe Mødested på trods af kommunens manglende støtte at fremme sundheden hos dets brugere gennem tilgangen 1.-persons-perspektivet og små-skridts-metoden.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider62
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • Gladsaxe Kommune
  • Sundhedsfremme
  • Lighed i sundhed
  • Ulighed i sundhed
  • Social ulighed