Sundhedsfremme i folkeskolen - Betingelser og forandringspotentialer

Arn Johannessen Lehrmann, Alice Agnete Zalaf Bjørnlund-Larsen, Anne Sophie Gjeraae Bendixen, Lise Holm-Rasmussen, Peter Christian Madsen & Sarah Guldbrandt Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt er et casestudie af en skole på Frederiksberg. Projektets formål er at undersøge skolens nuværende betingelser og forandringspotentialer som sundhedsfremmende arena. Omdrejningspunktet for projektet er et fremtidsværksted. Herigennem undersøges blandt andet lærernes sundhedsforståelser, hvordan de udfører sundhedsfremme i praksis og særligt hvilke muligheder for forandring, der ses i denne praksis. Udover fokus på lærernes oplevelser i hverdagen undersøges de politiske og pædagogiske mål for sundhedsfremme i folkeskolen. Her ses der et spændingsfelt mellem lærernes reelle hverdag, de sundhedspædagogiske forventninger, de politiske rammer og herunder den generelle sundhedsdebat i samfundet. Projektets analyser er inddelt i to dele. Første del har særligt fokus på lærernes reelle praksis i hverdagen i et sundhedspædagogisk perspektiv med fokus på et handlekompetence begreb. I anden del anvendes settingstilgangen til at belyse betingelser for folkeskolen som sundhedsfremmende arena. Ligeledes anvendes et rumligt perspektiv for at skabe blik for kampen mellem forskellige rumligheder. Afslutningsvis diskuteres delkonklusionerne fra de to analyser i et governmentalityperspektiv for at synliggøre, hvorledes de politiske rammer og samfundsdebatten påvirker skolen som sundhedsfremmende arena. Overordnet konkluderes det i projektet, at skolens betingelser som sundhedsfremmende arena til en vis grad begrænses af en konflikt mellem samfundsdebatten herunder de politiske rammer, som har risiko som herskende styringsrationale, og de opstillede sundhedspædagogiske forventninger. Lærernes sundhedsforståelse er ligeledes præget af risikostyringsrationalet og bliver hermed overvejende patogenetisk i deres bevidste praksis. Ubevidst udfører lærerne dog sundhedsfremme, og med udgangspunkt i dette ses forandringspotentialer for skolen som samlet sundhedsfremmende arena.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2011
VejledereDitte-Marie From

Emneord

 • sundhedspædagogisk
 • Sundhedsfremme
 • settings
 • forebyggelse
 • governmentality
 • "Sund hele livet"
 • arena
 • Case
 • rumligheder
 • Forandringspotentialer
 • casestudie
 • handlekompetence
 • folkeskole
 • sundhedsforståelser
 • Faghæfte21
 • fremtidsværksted