Sundhed for alle? - en dokumentanalyse af social lighed i sundhed i sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikker

Pernillle Rasmussen, Camilla Rindom, Vibits Christina, Damm Tine & Nielsen Cecile

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan det sunde liv italesættes i udvalgte empiriske materialer, og hvilke virkninger disse italesættelser har på social lighed i sundhed. Den metodiske tilgang er inspireret af kritisk diskursanalyse med udgangspunkt i Norman Fairclough. Projektet er kvalitativt, og bygger på en dokumentanalyse, der er produceret på baggrund af en empirigenerering. Projektets empiriske materiale består derfor af udvalgte dokumenter. Projektet tager hovedsageligt udgangspunkt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses publikation fra 2014 Sundere liv for alle, der suppleres med dokumenter som publikationerne: Stigmatisering - debatoplæg i forebyggelsesarbejdet, Ulighed i sundhed og Skal overvægtige voksne tabe sig? Derudover inddrages en åbningstale afholdt af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Nick Hækkerup, ved en konference for Vidensråd for Forebyggelses. I projektet belyses det, hvilke diskurser blandt andre publikationen Sundere liv for alle trækker på. De diskursive italesættelser, der fremanalyseres bliver belyst i forhold til deres virkning på social lighed i sundhed, hvilket henleder til gisninger om, hvilke konsekvenser disse italesættelser kan have for subjektet.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2014
VejledereIben Charlotte Aamann

Emneord

  • det sunde liv
  • stigmatisering
  • sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikker
  • social lighed i sundhed
  • Sundhedsdiskurser