Successtyrelsen - Statens Administration: Effektivisering gennem reorganisering

Anne Katharina Berthou Lauritsen, Michelle Uth Schlosser & Isabel Brylov

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I sammenhæng med at reformen Bedre Balance II (2018), udkom Finansministeriet med rapporten ”Erfaringsopsamling – Bedre Balance”, som sammenslutter, hvilke erfaringer man har gjort sig efter første flytning med reformen Bedre Balance (2015). Det erfares at flytningerne til Jylland er særlige problematiske, da der blandt andet er problemer vedrører medarbejderfastholdelse, samt at der forefindes et særligt højt sygefravær under flytningerne. Dette gør at flytningerne til Jylland, har dårligere forudsætninger for at lykkedes med en hurtigt og effektiv allokering, end de flytninger der har været til Fyn og Sjælland. Dog viser der sig at være en styrelse, der af politikerne og andre medier, fremhæves, som værende et godt eksempel på hvorledes en flytning kan fremkomme succesfuldt. Denne styrelse er Statens Administration, der flyttede fra København til Hjørring i Nordjylland. Derfor foretages der i dette projekt en undersøgelse af, hvorledes Statens Administration er fremkommet, som værende en succes og det diskuteres endvidere, hvad der kan siges at være en succes. I undersøgelsen af dette er der blevet anvendt et teoretisk greb i belysningen af, hvilken forandringsproces Statens Administration har gennemgået. Fernandez & Rainey (2006) har i deres forskning af reorganiseringen af offentlige organisationer, fundet otte faktorer, som skal opfyldes, for at en forandringsproces kan lykkes. Foruden en kortlægning af processer, foretages der i sammenhæng med førnævnte teori, en analyse af hvilke forandringsledelsesstrategier, der kan kortlægges gennem processen med flytningen. Fokusset på ledelsens håndtering af flytningen beror i, at ledelse har været en uundgåelig faktor inden for dette forskningsfelt. Analyserne foretages på baggrund af to interviews, med to ud af de fire medarbejdere, der var de første, der blev ansat hos Statens Administration i Hjørring. De fire blev ansat til at varetage store dele af flytningen fra København til Hjørring, og har en grundlæggende viden om de processer, som Statens Administration har gennemgået, og de kan endvidere bidrage med stor viden om ledelsens håndteringen igennem forandringsprocessen. Undersøgelsen finder at faktorerne for en succesfuld flytning er opfyldt, og at ledelsesstrategierne har bevirket en positiv indstilling fra medarbejderne og dermed et positivt afkast for organisationen. Endeligt diskuteres det, hvad der kan siges at udgøre en succesfuld flytning, og hvorvidt der er andre faktorer, der har medført en effektiviserende reorganisering af Statens Administration.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider59
VejledereFlemming Juul Christiansen

Emneord

  • Allokering
  • Statens Administration
  • Statslige arbejdspladser
  • Decentralisering
  • Forandringsledelse
  • Reorganisering
  • Bedre Balance