Subjektpositioneringer i Danmarks Indsamling 2016

Anne Sofie Amalie Routhe Hasselgaard & Julie Selma Anna Østebø Weng

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt ønsker at analysere, om der eksisterer subjektpositioner i Danmarks Indsamling 2016, og om hvorvidt disse subjektpositioner hænger sammen med den postkolonialistiske forståelse.
Første del af projektet består af det redegørende teori, som projektets analyse bygger på. Den postkolonialistiske teori er baseret på Edward Saids Orientalisme, Matthew Hugheys The white savior trope samt Jagten på det eksotiske, der tilsammen danner grundlaget for projektets postkoloniale forståelse. Diskursteorien i projektet bliver bygget på Michel Foucaults og Ernesto Laclaus teori, hvilket også er teorien bag projektets diskursanalyse.
Første del af analysen består af en diskursanalyse, hvor fem udvalgte sekvenser fra Danmarks Indsamling vil blive analyseret ud fra fem begreber fra henholdsvis Ernesto Laclau og Michel Foucault. Nodalpunktet hjælp bestemmer, hvilket udgangspunkt de enkelte sekvenser ses ud fra. Sekvenserne bliver hver analyseret ud fra ækvivalensleddene: Gavmildhed, Nytter det?, Medlidenhed, Selvstændighed og Hjælperen, og en række flydende betegnere fra hver sekvens. Disse indgår i en samlet analyse af konstruktionen af subjektpositioner, der indgår i diskursen.
I anden del af analysen diskuteres subjektpositionerne ud fra postkolonialistiske temaer. Analysen af subjektpositionerne viser en klar adskillelse mellem positioneringen af giverne og modtagerne som henholdsvis aktive handlende subjekter og passive afhængige objekter, der omtales i diskussionen om dem men aldrig høres.
3
Positioneringen er udtryk for en stadig Vestlig dominans af de tidligere koloniserede, på trods af at denne dominans i dag viser sig ved velvilje og det Hughey kalder for en accepteret hvid paternalisme. I projektet forsøger vi at afholde os fra en vurdering af det rigtige og forkerte eller gode og dårlige positioneringer. Derimod diskuteres de konsekvenser, der viser sig ved de subjektpositioner der konstrueres i diskursen.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider103
VejledereKristoffer Kropp

Emneord

  • Diskursanalyse
  • Postkolonialisme
  • Subjektpositioner