SU-omlægningen i 2025 planen

Christine Holmgreen Mejling, Tobias Hinkbøll Andersen, Catrine Johansen & Camilla Rugbjerg Madsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave beskæftiger sig med SU-omlægningen i 2025-planen. SU-omlægningen er et gældende emne, da det har været omdiskuteret, efter den tidligere V-regering fremlagde planen. Vi har derfor valgt at se på, hvilke effekter SU-omlægningen kan have, og om den er med til at skabe en øget social ulighed. Der er i opgaven fokus på de intenderede og uintenderede effekter ved omlægningen. Vi har med, kvantitativ metode, i form af spørgeskema, undersøgt studerendes holdning til SU. Endvidere har vi gennem kvalitativ metode undersøgt en rapport om SU, udarbejdet af tænketanken DEA. Derudover er der inddraget policydokumenter, der omhandler omlægningen, for at forstå den som helhed. Opgaven er dermed et casestudie, der ydermere anvender litteratursøgning samt dokumentanalyse som kvalitativ metode. Videnskabsteoretisk beskæftiger vi os med kritisk realisme, kritisk teori samt hermeneutik. Opgaven tager udgangspunkt i Nancy Frasers teori om omfordeling og anerkendelse. Erik Jørgen Hansens uddannelsessociologiske værk, der beskæftiger sig med blandt andet social arv og human-capital teorien, og afslutningsvis Pierre Bourdieus teori om habitus og kapitaler. Survey og rapport blotlægger de potentielle uintenderede effekter. Gennem analysen fandt vi, at disse effekter var med til at øge den sociale ulighed, øget frafaldet fra studier, mindske optag på studier samt skaber en dårligere studieindsats. Dernæst blev disse effekter analyseret teoretisk. Fraser peger på, at effekterne af lavere SU, blandt andet, betyder mindre grad af deltagelseslighed og anerkendelse af studerende. Med Hansens uddannelsessociologiske perspektiv fandt vi, at det især var de øgede omkostninger ved uddannelse, der ville kunne skabe øget social ulighed. Pierre Bourdieus teori understregede disse pointer og pegede på, at især unge med lav økonomisk samt kulturel kapital, ville blive berørt af effekterne. I diskussionen fandt vi, at teoretisk stemte rationalet for SU og SU- omlægningen ikke overens. Dog indeholder SU-omlægningen dele af det oprindelige rationale, og man kan derfor argumentere for, at de trods alt stadig hænger sammen. Gennem opgaven kommer vi altså frem til, at en implementering af SU-omlægningen vil føre til en række uintenderede effekter og være med til at øge den sociale ulighed blandt studerende.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider67
VejledereJon Kvist

Emneord

  • SU-omlægning
  • 2025-plan
  • Nancy Fraser