Styrkens pessimisme - et studie af Friedrich Nietzsches genoptagelse af antikkens filosofiske idealer og metodologi

Arman Teymouri Niknam, Elizabeth Xiao-an Li, Ida-Elisabeth Schultz Larsen & Jens Sigsgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt skal belyse forholdet mellem Friedrich Nietzsches indflydelsesrige filosofi og den græske antik; et forhold der i nyere tid er blevet genstand for en stigende interesse. Ud fra en læsning af Nietzsches debutværk "Tragediens fødsel" fra 1872 og det senere værk "Afgudernes ragnarok" fra 1889 skal projektet afdække, hvorledes Nietzsches filosofi sættes i tale gennem elementer fra antikkens Grækenland. Den sokratiske dyrkelse af fornuften, hvis indflydelse har præget vestlig filosofi frem til Nietzsches egen samtid, underlægges en stærk kritik, der fremføres gennem Nietzsches forening af de kontrasterende æstetiske principper det dionysiske og apollinske. Herigennem udtrykker Nietzsche et ønske om en ligestilling mellem fornuften og kroppen og et opgør med den ensidige fornuftsdyrkelse. Nietzsches tilknytning til antikken er dog flerfacetteret og udtrykkes ikke kun på et indholdsmæssigt plan. Gennem en læsning af Pierre Hadots "Philosophy as a Way of Life" der beskriver, hvordan antikkens filosofi først og fremmest var praktisk orienteret og blev forstået som en levevis, argumenterer vi for, at Nietzsches filosofi ligeledes fordrer til en genetablering af antikkens filosofiske praksis. Derved mener vi, at Nietzsches sammenknytning til antikken kan ses som tosidig og projektet skal vise, hvorledes en mere nuanceret forståelse af Nietzsches filosofi kan opnås ved en inddragelse af Nietzsches filologiske genstandsfelt – antikken.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jan. 2011
VejledereKasper Risbjerg Eskildsen

Emneord

  • Fornuftdyrkelse
  • Attisk tragedie
  • Dionysisk
  • Nietzsche
  • Sanselighedens indførelse
  • En praktisk orienteret filosofi
  • Pierre Hadot
  • Apollinsk
  • Kropslighed
  • Antikken