Styring i gymnasieskolen - en governmentality-analyse af Valgfags- og Studieretningsreformen: Rule in the gymnasium - a governmentality analysis of 'Valgfags'- and 'Studieretningsreformen'

Louise Elly Meyer, Emma Selvig Nielsen, Line Søe Kristensen & Alexander Rosendal

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne projektrapport foretager vi en governmentality-anlyse med udgangspunkt i Mitchell Deans 'Governmentality - magt og styring i det moderne samfund'. Formålet med denne analyse er gennem en tekstnær dokumentanalyse, at undersøge hvordan ændringen i forsøget på styring kommer til udtryk i Valgfagsreformen og Studieretningsreformen. Vi har i denne forbindelse foretaget en spørgeskemaundersøgelse og fire kvalitative interviews i en 3.G klasse på Greve Gymnasium, som i sammenspil med Ove K. Pedersens 'Konkurrencestaten' er led i analysen. Vi konkluderer at ændringen i forsøget på styring, sker i stille sporskifte, der viser sig gennem, hvad der accentueres i de pågældende reformer.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2013
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

  • Mitchell Dean
  • Konkurrence
  • Soft law
  • Styring
  • Gymnasieskolen
  • Ove K. Pedersen