Studier af kdgR-SNP hos S. Typhimurium, samt SPI-genernes vigtighed for kolonisering

Nadia Korsgaard Hansen, Alisha Shahzad Chauhan, Malene Søgaard Hedebæk Pedersen, Tine Brodka Hansen & Rebin Maaruf

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Tidligere forsøg har vist, at en SNP-mutation på KdgR-genet i Salmonella Typhimurium, er langt mere effektiv i kolonisering af tarmen, i forhold til vildtypestammen. I dette projekt er KdgR-SNP-mutationen undersøgt yderligere, og det er undervejs undersøgt, hvilken effekt virulensgenerne SPI-1 og -2 har på koloniseringen, samt hvilken effekt værtens Nramp1-gen ligeledes har.
I dette projekt anvendtes fem grupper af mus; Gruppe 1 var kontrolgruppe, af genotypen Nramp1-/- og blev inficeret med sterilt saltvand. Gruppe 2 var af genotypen Nramp-/- og blev inficeret med S. Typhimurium wt og kgdR-SNP. Gruppe 3 var af genotypen Nramp1-/- og blev inficeret med S. Typhi-murium wt-ΔSPI og kgdR-SNP-ΔSPI. Gruppe 4 var af genotypen Nramp1+/+ og blev inficeret med S. Typhimurium wt og kgdR-SNP. Gruppe 5 var af genotypen Nramp1+/+ og blev inficeret med S. Typhimurium wt-ΔSPI og kgdR-SNP-ΔSPI.
Resultaterne i projektet viser, at S. Typhimurium ikke kan kolonisere sig med inaktive SPI-gener. Det har dog ikke været muligt, at få resultater der indikerer, at Nramp1-genet, har en hæmmende effekt på salmonellainfektionen, som det ellers tidligere er bevist.
Projektets resultater har desværre ikke kunnet bekræfte, at KdgR-SNP-mutationen er mere effektiv i koloniseringen af musetarmen end vildtypen. Yderligere forsøg kræves dog, før at det kan afkræftes, at der ikke er forskel på vildtype- og SNP-stammen.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
Antal sider23
VejledereLotte Jelsbak

Emneord

  • Salmonella
  • Typhimurium
  • kdgR
  • SNP
  • SPI
  • Nramp