Strukturelle ændringer af en phospholipidmembran perturberet med n-alkohol undersøgt med MD-simuleringer og SAXS

Ulf R Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med projektet er at give en atomistisk beskrivelse af en phospholipidmembran perturberet med n-alkohol. Der er foretaget molekyldynamiksimuleringer (MD-simuleringer) ved 310 K og 330 K af en DMPC-membran, af ren n-hexanol og af en DMPC-membran med n-hexanol. n-Hexanol sidder i den yderste del af membranen og er orienteret langs med fedtsyrekæderne. n-Hexanol trænger ned til det 8. kulstof i fedtsyrekæden. I den yderste del af membranen øges længden af acylkæderne langs normalen og arealet pr. acylkæde reduceres. I den inderste del af membranen reduceres længden af acylkæderne langs normalen, areal pr. acylkæde øges, der er større uorden og lavere tæthed. Småvinkelrøntgenspredning (SAXS) fra unilamellare vesikler af en række forskellige phospholipider tilsat n-alkoholer viser en reduktion i middelelektront æthed og tykkelse af membranen. Tykkelsesændringen er proportional med molbrøken af n-alkohol i membranen. Proportionalitetskonstanterne er -2:50+-0:99 Å, -3:16+-0:25 Å, -4:19+-1:14 Å og -1:29+-0:34 Å for systemerne DMPC/hexanol, D15PC/heptanol, DPPC/octanol og DMPC/octanol.

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKemi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereDorthe Posselt, Peter Westh & Günther Peters

Emneord

  • phospholipider
  • lipider
  • phospholipidmembran
  • MD-simuleringer
  • DMPC
  • SAXS