Stress på arbejdspladsen

Janus Hesselberg, Maria Hoffman, Peter Larsen, Lau Holmelin, Camilla Hermanni, Pernille Neergaard & Amanda Bredal

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vores projekt omhandler stress på arbejdspladsen. Vi vil gennem interviews med Novo Nordisk og Herlev Kommune undersøge, hvilke tiltag der er gjort indenfor forebyggelse og håndtering af stress i de to virksomheder. For at udføre og analysere interviewene korrekt har vi brugt interviewteori af Steiner Kvale. For at få en teoretisk forståelse af interviewene har vi brugt teori af Signe Groth, Rikke Rosbjerg, Bo Netterstrøm, Robert Karasek, Richard Lazarus og Mogens Agervold samt en historisk redegørelse for arbejdslivets udvikling. Vi har udført en komparativ analyse af de to virksomheder og har fundet ud af, at Novo Nordisk hovedsageligt fokuserer på forebyggelse, mens Herlev Kommunes tiltag hovedsageligt består af håndtering af stresstilfælde gennem Falck Healthcare. Denne forskel kan skyldes en ressourceforskel hos de to virksomheder

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • Stress