Strategisk energiplanlægning i kommunerne - status og muligheder for optimering

Daniel Lynge Hansen, Michael Svane Wroblewski & Mark Booker Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Grundet menneskeskabte klimaforandringer har EU sat reduktionsmål for udledningen af CO2, som dets medlemslande skal efterkomme i år 2020. Danmark har yderligere forpligtet sig til et mere ambitiøse mål om at være 100% fossilfrit i år 2050. Det kræver, at alle planlægningsniveauer arbejder i samme retning. Igennem de sidste år har der særligt været fokus på en mere koordineret klimaindsats på kommunalt planlægningsniveau. På baggrund af dette har Energistyrelsen og KL introduceret en ny planlægningsmetode, de kalder strategisk energiplanlægning (SEP). Gennem forskellige vejledninger viser Energistyrelsen, hvordan kommuner kan komme til at spille en mere central rolle i forhold til omstillingen til vedvarende energiteknologier. SEP søger særligt at muliggøre en mere fleksibel og lokal energihåndtering med henblik på omstilling til mere vedvarende energi på den mest samfundsøkonomiske måde ude i kommunerne. Projektets problemformulering lyder således: ”Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i arbejdet med strategisk energiplanlægning i kommunerne, og hvordan kan planlægningsprocessen optimeres?” Dette spørgsmål undersøges i projekt via blandt andet kvalitative interviews med klimaplanlæggere fra forskellige kommuner, forskere fra vidensinstitutionen, projektledere fra SEP-projekter og energikonsulent ved KL. Det suppleres med empiriindsamling fra diverse relevante videnskabelige rapporter. Projektets analyse er opdelt i to dele, hvor den første del, gør status over nogle af de centrale problematikker, der står i vejen for, at planlægningsværktøjet SEP kan komme til at fungere optimalt. I anden del af analysen gives der et bud på, hvorledes man kan optimere planlægningsprocessen, hvilket gøres med inspiration fra den Integrerede Design Proces (IDP) metode. Vi foreslår her, at optimering af SEP blandt andet kan ske ved at gøre det obligatorisk for kommunerne at deltage, samt ved etablering af tværkommunale klimasekretariater med rådgivningskompetencer og kortere myndighedsbehandlingstid ved hjælp af parallelle sagsbehandlingsforløb. Afslutningsvis foreslår vi også mere lokalindflydelse på planlægningsprocessen og mere fokus på lokalt medejerskab VE-anlæg.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jan. 2014
VejledereJan Andersen

Emneord

  • Strategisk energiplanlægning
  • Kommuneplanlægning
  • Planlægningsprocesser
  • Vedvarende energi
  • Fossil-fri
  • Den integrerede design metode
  • Optimering
  • kommunerne
  • Energiforsyning
  • Klimaforandringer