Strategisk energiplanlægning i kommunalt regi - Et casestudie af Kolding kommune

Marie Louise Olin, Federico Antonio Canu, Nina Raundahl, Sigrid Mourits-Andersen & Thomas Østergaard Poulsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume - Strategisk energiplanlægning i kommunalt regi Projektet omhandler strategisk energiplanlægning, hvordan de lovmæssige rammer for kommunerne influerer på varmeplanlægning, samt hvilke barrierer og muligheder den kommunale planlægning har, for at der kan indføres strategisk energiplanlægning. Måden hvorpå vi betragter strategisk energiplanlægning, er med udgangspunkt i behovet for en helhedsforståelse, hvor flere og nye led af energikæden bliver inddraget i varmeplanlægning. Der tages udgangspunkt i Kolding kommune som case, da kommunen har forskellige klimainitiativer i lokalområdet. Projektet vil belyse hvordan Kolding kommune udformer varmeplanlægning, og hvilke barrierer og muligheder der eksisterer i planlægningen og lovgivningen mod et bæredygtigt fossilfrit energisystem. Da der er sket en ændring fra hierarkisk styring, har dette medført en mere spredt samfundsstyring, og derfor fokuseres der på kommunens brug af netværkstankegangen i planlægningen. For at strategisk energiplanlægning skal kunne integreres i kommunerne, skal planlæggeren have en mere proaktiv rolle og et overblik over ressourcer og muligheder for at udnytte kommunens ressourcer mest effektivt. Der skal arbejdes udover, hvad lovgivningen kræver, hvis strategiske energiplaner skal implementeres, og dette skal foregå ved inddragelse af nye aktører i planlægningsprocessen.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jan. 2011
VejledereBent Søndergård

Emneord

  • Strategisk energiplanlægning
  • trekantområdet
  • fælles kommuneplan
  • Kolding
  • tværkommunalt
  • Governance
  • samfundsøkonomiske beregningers