Stramninger i Socialdemokratiets udlændingepolitik

Matilde Nørgaard Larsen, Asger Wegeberg Jeppesen & Paw Gressbakken

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Socialdemokratiet har til det kommende valg fremført udlændingeudspillet Retfærdig og Realistisk.
Dette udspil kommer, hvor udlændingedebatten stadig er stor i samfundet. Vi vil i følgende projekt
analysere dette udspil med det formål at sige noget om, at partiet har taget en højrepopulistisk
drejning, og samtidigt diskutere om denne drejning har konsekvenser for de individer af anden
etnisk herkomst, der bliver ramt af de forskellige forslag, som Socialdemokratiet fremsætter.
Analysen vil blive lavet på baggrund af teorier omkring populisme, neoliberalisme og ny-racisme,
og vil blive udført med baggrund i dokumentanalyse. Vores undersøgelsesfelt tager udgangspunkt
i Ove Kaj Pedersens syn på neoliberalisme i dansk kontekst, og Per Mouritsens diskussion af de
kulturelle forskelle i En plads i verden, hvilket giver os mulighed for at pege på, hvordan forslagene
i Retfærdig og Realistisk har konsekvenser på individplan. Projektet har derfor en forklarende
dimension, hvilket kommer til udtryk i vores valg af Videnskabsteori. Ydermere vil vi diskutere
nogle af de problemstillinger, vi finder frem til i henhold til Retfærdig og Realistisk. Senere vil vi
afslutte med en konklusion, der skal besvare vores problemformulering og give et indblik i de
resultater, vi er kommet frem til i forbindelse med anvendelse af vores valgte teori og metode.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
VejledereChristel Stormhøj