Straf og nyliberal styring

Ida Norvin Nilsson & Johan Kirkegaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I 1970’erne spåede den franske filosof og idehistoriker Michel Foucault fængslet til at uddø indenfor en overskuelig fremtid (Foucault 1975). Det synes ikke at blive tilfældet. Inden for de seneste tyve år er der sket en kraftig stigning i antallet af indsatte i de danske fængsler, hvilket må ses som resultat af, at en dominerende strafskærpende tendens har vundet indpas i den politiske retorik og praksis. Det særligt interessante i denne udvikling er, at der i den videnskabelige forskning på området ikke er empirisk grundlag for de øgede straffekrav. Svaret må altså findes andetsteds, end at straf virker kriminalitetsforebyggende. Den franske teoretiker Loïc Wacquant beskriver, hvordan vi skal bryde med denne kriminalitet-og-straf tænkning og se udover de straffende og rehabiliterende funktioner, som fængslet har. Han beskriver, med USA som fokus, hvordan det fremadstormende fængselsregime (prisonfare) kan ses som et resultat af en social usikkerhed skabt af en nyliberal filosofi om moralsk behaviorisme – hvad vi vil definere som et nyliberalt styringsrationale. Som vi vil vise henvises der i en dansk sammenhæng primært til retsfølelsen, når de sidste tyve års strafskærpelser er blevet legitimeret. Vi vil i opgaven argumentere for, at et argument om danskernes retsfølelse trækker på et nyliberalt styringsrationale, og derefter diskutere hvordan vi kan forstå den skærpede danske politik ud fra Wacquants begreber om fængselsregimet (prisonfare). Alt sammen med det fokus at forstå hvad det er for en rationalitet, der ligger til grund for strafskærpelserne.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2013
VejledereSøren Juul

Emneord

  • Bourdieu
  • Nyliberale udviklingstendenser
  • Fængselsregimet
  • Straffestaten
  • Wacquant
  • Strafskærpelser
  • Nyliberal styring
  • Diskursanalyse
  • Straf
  • Balvig