Straf og ansvarlighed?

Johannes Kjær Kristensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger, hvordan Kriminalforsorgens princip om ansvarlighed praktiseres indenfor fængselsvæsenet. Princippet fastslår, at indsatte under afsoning skal have mulighed for udvikling af ansvarlighed. Der anlægges et magtanalytisk blik på udslusningsfængslet Pension Engelsborgs praktisering af Kriminalforsorgens princip om ansvarlighed. Den magtanalytiske optik anvender Foucaults og Goffmans perspektiver på magtudøvelse og modstand. Specialet operationaliserer begreberne disciplin og modstand samt begrebsparret selvstyring/selvledelse for at kunne vise den magtudøvelse, som finder sted i den institutionelle praksis. Derudover anlægges et kritisk perspektiv på praksis på baggrund af nyere socialvidenskabelige teorier om myndiggørelse. Undersøgelsen benytter sig primært af observation og sekundært af interview som metode. Den tager udgangspunkt i et handlingsorienteret, kritisk-refleksivt videnskabsteoretisk paradigme, der betoner begreberne pålidelighed, gyldighed og overførbarhed som væsentlige kriterier for videnskabelighed. Undersøgelsen viser, at tre tilgange er dominerende i den institutionelle praksis. For det første en tilgang, som forsøger at ansvarliggøre de indsatte i forhold til normer for opførsel, for det andet en tilgang, som forsøger at ansvarliggøre de indsatte i forhold til normer for forældreskab. For det tredje finder en myndiggørende praksis sted, som giver de indsatte medindflydelse på, hvilke normer, der skal kendetegne de udviklingsmål, de ansvarliggøres overfor. Ud fra det socialvidenskabelige perspektiv, der er anlagt, konkluderes det, at en magtudøvelse, der giver de indsatte mulighed for at ytre kritik og øve indflydelse på deres egen hverdag på pensionen, udgør den mest acceptable. Begrebet ”ansvarlighed” foreslås udskiftet med begrebet ”myndighed” i Kriminalforsorgens principprogram.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 sep. 2009
VejledereHanne Warming Nielsen

Emneord

  • Myndiggørelse
  • Disciplin
  • Magtudøvelse
  • Modstand
  • Ansvarlighed
  • Selvstyring
  • Styring
  • Straf
  • Ansvarliggørelse
  • Empowerment