Stjernecaster - en podcast om astronomi

Emil Fosgaard Lund

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt forsøger at skabe en podcast om astronomi, som skal gøre et kompliceret emne mere forståeligt og tilgængeligt. Rapporten beskriver den naturvidenskabelige teori, som kan være med til at illustrere kompleksiteten indenfor faget, og som fungerer som baggrund til de afsnit, som den studerende i første omgang vil producere. Det første afsnit omhandler, hvordan vand kom til Jorden, og opgaven beskriver de to førende teorier. Den første teori bygger på, at asteroider og kometer har bragt vand til Jorden, men denne tilførsel kan højst stå for 50%. Den anden teori bygger på mekanismen bag planetdannelse, kernetilvækst, som normalvis menes at have været tør, muligvis er sket med tilstedeværelsen af vand.
Desuden indeholder rapporten teori omkring kommunikation, og hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man skaber et auditivt produkt. Dette projekt har valgt at give de to værter for podcasten forskellige roller, hvor den ene vært tager lytteren i hånden og forsøger at skabe et tilhørsforhold, mens den anden vært er vidende og indsigtsfuld. Disse roller er dog ikke rigide. Dette understøttes også i det faktum, at samtalen bliver ført i den uformelle distance. Yderligere bør det nævnes, at eksperter vil blive inddraget i fremtidige episoder.
Opgaven konkluderer, at podcasten gør astronomi lettere tilgængeligt, mens det er svært at udtale sig omkring, om podcasten har gjort det pågældende emne mere forståeligt.

UddannelserKemi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
VejledereSøren Hvidt & Nalle Peter Ben Kirkvåg