Stilhed på recept?

Lujain Albarazi, Stine Laybourn, Ida Therese Kunzendorf & Michelle Wagner

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I dette kritisk realistiske projekt undersøger vi gennem kritisk diskursanalyse, hvordan stilhed italesættes som en sundhedsfremmende praksis. Vi undersøger, hvordan disse italesættelser forholder sig til de diskursive sundhedskampe, som udspiller sig i det danske sundhedsfelt og hvilke konsekvenser de forskellige sundhedsforståelser kan have for individets måder at forstå og praktisere sundhed på. Med stilhedsretræter som omdrejningspunkt undersøger vi, hvilke sundhedsrelaterede diskurser, der eksisterer i forhold til stilhed - både på makro-, meso- og mikroniveau. Analytisk benytter vi Faircloughs tre-dimensionelle model, som består af den sociale praksis, den diskursive praksis og tekst. Den sociale praksis analyseres gennem henholdsvis Sundhedsfremmefeltets udfordringer, Alternativ behandling i forhold til de offentlige institutioners sundhedsforståelser og Livslang og livsbred læring ud fra Faircloughs begreber om hegemoni, ideologi og interpellation. Derefter analyseres den diskursive praksis, som repræsenteres af Den Nationale Sundhedsprofil 2017, et Vipassanaretrætes hjemmeside og vores interview med tre praktikere af stilhedsretræter.

På baggrund af ovenstående konkluderer vi, at stilhed ikke eksplicit italesættes som en sundhedsfremmende praksis i de felter, vi har undersøgt. Men med en bred sundhedsforståelse kan stilhed på stilhedretræter indeholde sundhedsfremmende potentialer, da den kan fremme både mentale, fysiske og sociale aspekter af sundhed. Den diskursiverede del af stilhed indgår i et hegemonisk spændingsfelt om sundhed, som domineres af det biomedicinske videns- og betydningssystem og den individorienterede tilgang til sundhed, der kan medføre ulighed i sundhed. Disse udfordres af de alternative sundhedsforståelser, der trods en reproduktion af den individorienterede tilgang, har potentiale til at bevidstgøre om og ændre på de dominerende sundhedsdiskurser i sundhedsfeltet.


Nøgleord: Stilhed, kritisk diskursanalyse, Fairclough, kritisk realisme, sundhedsfremme, alternativ behandling, Vipassana, stilhedsretræte,

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2018
Antal sider80
VejledereSacha Manik

Emneord

  • Stilhed
  • kritisk diskursanalyse
  • Fairclough
  • sundhedsfremme
  • stilhedsretræte
  • vipassana
  • alternativ behandling
  • kritisk realisme