Stigmatisering af Grønlændere i Danmark

Maria Cindy Wyngaard Rasmussen, Frederik Zebitz, Bogdan Petrut Obîrsanu, Amanda Sophie Amalie Lindhard Nielsen & Bjørk Legêne Christiansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I forbindelse med hustemaet parallelsamfund, har vi skrevet om stigmatisering af
grønlændere i Danmark som en mulig årsag til dannelsen af et parallelsamfund mellem danskere og grønlændere. På trods af at Grønland er medlem af Rigsfællesskabet, og at grønlændere har dansk pas, finder denne minoritet den sociale pasning i Danmark svær. Det var derfor interessant at undersøge omfanget af stigmatiseringen af grønlændere, og om det har resulteret i et parallelsamfund.
Vi har gjort brug af den kvalitative metode, i form af sekundær data, egne udførte interviews, og vi har anvendt den kvantitative metode for at understøtte vores spørgeskemaundersøgelse.
Ud fra vores indsamlede empiri er vi kommet frem til, at grønlændere i Danmark udsættes for stigmatisering i en sådan grad, at det kan gå ud over den sociale tilpasning, arbejdsforhold og mentale helbred. Stigmatiseringen kommer til udtryk ved mødet med fordomsfulde kommentarer, direkte fravælgelse grundet deres etnicitet og begrænset hensyntagen ved de sproglige udfordringer og kulturelle forskelle, grønlændere møder, når de bosætter sig i Danmark.
Fordommene eksisterer grundet en reproduktion af stereotypiske opfattelser, som på baggrund af manglende oplysning om det grønlandske land- og folk, stadigvæk definerer nogle danskeres syn på dette folkefærd. Det virker til, at der er en vis forskelsbehandling af grønlændere i Danmark.
Dog er det relevant at udpege, at på trods af at alle grønlændere kan udsættes for stigmatiseringen, er det ikke alle der gør. Der lever grønlændere i Danmark, der ikke oplever fordomsfulde kommentar og direkte ekskludering, men derimod oplever en udmærket tilværelse i det danske samfund. Problemet som eksisterer er dog stadigvæk markant, og diverse stereotyper som danskerne har opstillet, kan have en afgørende rolle for grønlændernes tilværelse i Danmark.
Det har været svært at definere, om der i virkeligheden findes et parallelsamfund mellem danskere og grønlændere i Danmark. Vi har indsamlet empiri der viser, at der findes en tendens blandt nogle grønlændere til, at isolere sig og samles i parallelsamfund, men vi har ikke fundet konkrete eksempler på dette.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider59
VejledereOle Bruun

Emneord

  • Grønland
  • Stigmatisering
  • Goffman
  • Bourdieu
  • Rigsfælleskabet
  • Kolonialisme
  • Parallelsamfund