Stigmatisering af etniske minoritetsdanskere

Elisabeth Haley Montgomery, Astrid Wennerholm Busch & Abir Eltorky Hanafy

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler hvordan nogle etniske minoritetsdanskere bliver stigmatiserede fra det danske samfund og hvilke konsekvenser denne stigmatisering medfører som tager udgangspunkt i casen "Ali og hans brødre". Herunder undersøges der hvordan stigmatiseringen opstår og hvordan etniske minoritetsdansker stigmatiseres i dele af det danske samfund m. udgangspunkt i arbejdsmarkedet, myndigheder og medierne, med inddragelse af Anthony Giddens og Erving Goffmans teorier. I forlængelse af dette bliver der brugt udtalelser og observationer fra dokumentaren "Ali og hans brødre" samt en række artikler, som analyseres, for at arbejde med konkrete eksempler i det danske samfund.

For at undersøge hvordan stigmatisering påvirker de etniske minoritetsdanskeres identiteter er der blevet anvendt Ervin Goffman og Richard Jenkins teorier, hvilket understøttes af kvalitativ empiri, bl.a. casen og interviews, samt statistikker som kvantitativ empiri. Der er primært lagt vægt på kvalitativ metode og empiri, da der bliver anvendt den induktiv tilgang til selve projektet. Inde for den kvalitative empiri er interviews blevet foretaget af forskere.
På baggrund af analysen diskuterer projektet yderligere hvilke konsekvenser stigmatisering har på individet og dermed samfundet. Her sammenfattes de forskellige faktorer som stigmatisering bunder i, som bl.a. individets splittelse af identiteten, kategoriserings effekt på samfundet samt identitetskrise og dårlig samfundsøkonomi.

Projektet konkluderer at stigmatiseringen er en proces, som opstår i det danske samfund. Der er til dels flere faktorer som skyldes denne stigmatisering, som bl.a. politikernes negative udtalelser om etniske minoritetsgrupper, samt mediedækningens måde at kategorisere muslimer og til dels forveksle etnicitet, kultur og religion. De forskellige dele af samfundet stigmatiserer de etniske minoritetsdanskere på baggrund af deres tribale stigma som medfører en kategorisering og stereotypificering af dem som er med til at udstøde dem fra det danske samfund. Idet at de afviger fra det normale fremmedgøres de ved blokering af den frie bevægelighed, kropsligt møde eller sprogligt møde, hvilket i nogle tilfælde kan medføre at de søger anerkendelse andre sted i samfundet, da de oplever en identitetssplit.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider36
VejledereNatalia Karina Lehrmann

Emneord

  • immigration
  • etnicitet
  • stigmatisering
  • Giddens
  • Goffman
  • Jenkins
  • minoriteter