Statslig udflytning af arbejdspladser: Statslig udflytning af arbejdspladser

Ivan Foberg, Simon Pries Kristiansen, Alberte Slot Birch, Josefine Heiberg Kristensen & Esther Marie Banke Føhns

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Regeringen har besluttet at udflytte at udflytte et stort antal statslige arbejdspladser fra deres
centrale placering i hovedstaden til resten af Danmark. Denne beslutning er blevet truffet med
begrundelsen, at der skal skabes en bedre balance i Danmark. Projektet har søgt at undersøge
hvordan dette udspil er blevet udformet ved at undersøge hvilket planlægningsideal, som ‘Bedre
Balance II’ er blevet udformet under. Projektet har redegjort for to overordnede strømninger af
planlægningsteori; Det rationelle og det kommunikative planlægningsideal. De
planlægningsteorier, som projektet har redegjort for er udviklet af Philip Allmendinger, Jean
Hillier, Annika Agger og Anne Jensen. For at projektet har kunnet udlede hvilket
planlægningsideal, som udspillet er blevet udformet efter, er der blevet foretaget en diskursiv
policy-analyse af ‘Bedre Balance II’. For at udføre analysen har projektet gjort brug af teori
vedrørende diskurser i politiske udspil. Denne teori er udviklet af politologen Maarten Hajer.
Ved at analysere diskursen i udspillet, har det været muligt at udlede hvilket planlægningsideal,
der har været styrende for udformningen af udspillet. De analytiske resultater har vist, at det
rationelle planlægningsideal har været styrende for udformningen af ‘Bedre Balance II’. Disse
analytiske fund er derefter blevet diskuteret, for at udlede hvilke fordele og ulemper, der har
været ved at udforme udspillet efter dette ideal. Projektet har sidenhen diskuteret hvilke fordele
og ulemper, der ville have været, hvis udspillet var blevet udformet efter et andet
planlægningsideal. Projektet kan konkludere, at der er fordele og ulemper, uanset hvilket
planlægningsideal, der er blevet, eller ville have været, valgt til at udforme udspillet efter. De
mulige udformninger af ‘Bedre Balance II’ er derfor blevet, eller ville have været, styret af det
givne planlægningsideal.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider51
VejledereLene Wervick Nissen