Statslig anvendelse af nudging

Ida Amalie Nordborg Nielsen, Anders Christian Hovgaard, Frederik Bohn Bering, Mathilde Bugge Jepsen & Mille Freja Gartmann

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resumé
Dette projekt undersøger, hvorledes statslig brug af nudging fører til demokratisk underskud. Projektet tager udgangspunkt i en case om organdonation, hvor Sundhedsstyrelsen benytter sig af nudging i kampagnen #givlivetvidere, som har til formål at maksimere antallet af tilmeldte organdonorer. Projektet undersøger indledningsvis, hvordan brugen af nudging i kampagnen kan karakteriseres og legitimeres. Med udgangspunkt i en holdningsundersøgelse i form af et surveyeksperiment undersøges det derefter, hvorvidt kampagnen påvirker borgerens stillingtagen til organdonation. Afslutningsvis diskuteres det, hvorledes kampagnen udfordrer den demokratiske proces. Projektet konkluderer, at Sundhedsstyrelsens kampagne påvirker borgerens stillingtagen og skaber et normativt pres, som begrænser borgerens frie valg. Sundhedsstyrelsens brug af nudging problematiserer således den demokratiske proces.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider80
VejledereShahamak Rezaei

Emneord

  • Nudging
  • paternalisme
  • organdonation
  • stat