Statsborgerskab: Lovkrav om håndtryk

Anna Falk Asp Poulsen, Maia Helene Jackson & Sofie Skou Oberbossel

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i de skærpede lovgivningsmæssige krav til opnåelse af dansk statsborgerskab og indeholder en analyse af modsatrettede indlæg i den politiske debat og en diskussion af, hvilke konsekvenser de skærpede krav kan have for det enkelte individ, der søger om statsborgerskab.
Undervejs inddrages teoretiske perspektiver fra Michel Foucault og Axel Honneth, som viser tegn på, at der er en sammenhæng mellem anerkendelse af individet og den usynlige magt, der består i at kræve et håndtryk af alle individer, der søger statsborgerskab. Sammenhængen munder ud i, at individet har behov for anerkendelse for at kunne fungere på lige fod med andre borgere i det demokratiske samfund, der på den anden side forventer, at individet i integrations sammenhæng anerkender samfundets normer og værdier. Håndtrykket, hvori den usynlige magt fremtræder, udlægges af nogle politikere som det afgørende bevis på, at individet og det demokratiske samfund har en aftale og viser gensidig respekt.Politisk set er der enighed om indholdet i ceremonien ved tilkendelse af statsborgerskab blandt de partier, der støtter op om de skærpede krav i lovgivningen, men der er intern uenighed omkring, hvor stor betydning selve håndtrykket skal have for anerkendelsen af de danske værdier og normer og hvem der skal bære ansvaret for at alle ansøgere gennemfører håndtrykket.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2018
Antal sider32
VejledereTore Elias Harsløf Holst

Emneord

  • Håndtryk
  • Lovkrav
  • Statsborgerskab
  • Inger Støjberg
  • Martin Ågerup
  • Cepos
  • Axel Honneth
  • Michel Foucault
  • Ceremoni