Størrelsen og gørelsen - afgifter på danske virksomheders elforbrug

Morten Smith, Therese Kofoed Jensen, Steffen Bo Trzepacz, Ian MacFarlene Joyce & Mikkel Busck

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport undersøger afgifter på el i danske virksomheder. Først vurderes elafgifternes hidtidige indvirkning på danske virksomheders elforbrug gennem forskelligt statistisk materiale og andre kilders undersøgelser. Dernæst analyseres, hvordan afgiftsniveauet kan sættes mere hensigtsmæssigt i forhold til at skabe incitament for virksomheder til at lave elbesparelser, vurderet gennem afgifternes potentielle indvirkning på en række case-virksomheders elbesparelsesaktiviteter. Afsluttende diskuteres supplerende virkemidler til at forbedre afgifternes virke. Rapporten reflekterer løbende over de teoretiske antagelser om afgifternes funktion og bidrager dermed til en kritisk vurdering af den neoklassiske økonomiske teori ud fra praktiske eksempler. Det konkluderes først, at elafgifternes hidtidige indvirkning ikke kan dokumenteres, hvilket både kan skyldes de metodiske usikkerheder mht., hvordan og hvornår virksomhederne reagerer på afgiftsændringer og afgifternes minimale niveau. Endvidere konkluderes det, at afgiftsniveauet bør være væsentligt højere, før det påvirker rentabiliteten af elbesparelsesaktiviteter i virksomheder, samt at der, i strid med teoriens modeller, eksisterer en række barrierer for den praktiske effekt af afgifter, hvorfor afgifterne også bør suppleres med andre virkemidler.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2010
VejledereThomas Budde Christensen

Emneord

  • Elafgifter
  • Elforbrug