Støjs indvirkning på individets sundhed og livskvalitet

Stine Munch Hansen, Natalie Roosta, Maria Holmgaard Meyer, Marte Tømta Sletten & Julia Pihl Madsen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I de senere år har fokusset på støjforurening, udviklingen af den og sammenkobling til de sundhedsskadelige følger, som netop støjforurening siges at have fået øget opmærksomhed. Dette gælder både inden for de politiske og sundhedsmæssige aspekter, men det gælder især også det generelle mediebillede. Dette ses især ved omfanget af hits en enkelt Google-søgning som ‘støj og sundhed’ frembringer. Artikler fra blandt andet Information og Jyllands Posten stjæler især opmærksomheden med overskrifter som henholdsvis “Larm dræber os langsomt” og “Støj kan gå ud over dit helbred”. Åbnes artiklen fra Jyllands Posten, og beslutter læseren sig for at dykke ned i den, er noget nær det første, der præsenteres en ny artikel med overskriften: “Støj kan slå ihjel”. Her kan man læse, at der hvert år dør 10.000 europæere grundet støj, 43.000 bliver hospitalsindlagt grundet helbredsmæssige følger fra støj, og at 28 millioner EU-borgere oplever deres nattesøvn forstyrres grundet støj (Johansen, 2018). For at sætte det i perspektiv, viser tal fra 2015, at der på daværende tidspunkt var registreret 508 millioner EU-borgere (Europa.eu, 2015). Det vil altså sige, at det er hver 18. eller 5,5 procent af alle EU-borgere, der oplever, at deres nattesøvn bliver forstyrret grundet støjgener. Men hvordan opstår sammenhængen mellem støj og nedsat sundhed? Og hvad gør samfundet og det enkelte individ for at håndtere støjgenerne? Det er blandt andet noget af det, som dette projekt vil omhandle, men først er det essentielt at dykke nærmere ned i, hvad støj er, hvorfor det kan være problematisk, og ikke mindst hvordan begrebet ‘støj’ defineres og forstås i dette projekt. Støj kan defineres og opfattes på mange måder, og det er derfor nødvendigt at definere, hvad der menes med støj i vores kontekst. World Health Organisation, WHO, definerer støj på følgende måde, hvilket er den forståelse af støj, vi I projektet læner os op ad: “Environmental noise is defined as noise emitted from all sources except industrial workplaces” (World Health Organization, 2011: 13) Det skal desuden nævnes, at denne form for støj kan defineres som noget, der udspringer af menneskelige aktiviteter og som muligvis er skadelig for den menneskelige sundhed og livskvalitet (King & Murphy, 2014: 4). I modsætning til andre former for forurening, har kontrollen af støjforurening været omgivet af mangelfuld viden i forhold til, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser forureningen har for mennesker (World Health Organization, 2018: 99). Dette, sammen med en skitsering og argumentation for støj som en sundhedsmæssig problemstilling, vil blive uddybet i afsnit 2.0 Problemfeltet. Forinden vil vi præsentere problemformuleringen, som dette projekt tager udgangspunkt i for på den måde at synliggøre, hvilket fokus vi har i resten af projektet.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider86

Emneord

  • Sundhedsfremme
  • RUC
  • Støj
  • Livskvalitet
  • Sundhed
  • Fokusgruppeinterview
  • Mixed methods
  • Kvantitative data
  • Kvalitative data
  • Kandidat