SSP samarbejde- kan det ændre kriminel adfærd?

Tora Mehlsen, Peter Pociot, Stine Søndergaard Munkshøj & Simone Toft Waldorff

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#Denne opgave indeholder en undersøgelse af, om samarbejdet SSP (samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi) som kriminalpræventiv arbejde, kan være med til at ændre kriminelle unges adfærdsmønstre og få dem resocialiseret ind i samfundets gældende normer. Endvidere hvordan den tidligere identitetsdannelse, har indflydelse på de unges senere adfærdsmønstre. Dette gøres ud fra Bourdieu og Honneth, som opererer med forskellige opfattelser af identitetsdannelse og anerkendelse af individet i samfundet. Analysen af SSPs potentiale som kriminalpræventiv instans, argumentere Honneth for, at potentialet for det kriminalpræventive arbejde, i højere grad tillægges den unges eget behov og kamp om anerkendelse. Dermed ser Honneth SSP som rammen for hvori den unge kan opnå den søgte anerkendelse, og derigennem socialiseres i samfundet. Bourdieu derimod argumenterer for, at potentialet i høj grad er knyttet til det felt individet indgår i. Ændringen af den kriminelle løbebane, kan i den forbindelse kun ske ved en radikal ændring og fornyelse af feltet, hvori individet henter sine ressourcer, og at vi samtidig giver dem nye ressourcer til, at kunne indgå i samfundet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • kriminalpræventivitet
  • identitetsdannelse