Sprogligt funderet tekstlæsning i et didaktisk perspektiv

Sandie Jensen, Louise Bach Hansen, Cecilie Borgund Hansen & Line Justesen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Et empirisk projekt om, hvordan man som gymnasielærer kan tilrettelægge et undervisningsforløb i Dansk således, at eleverne på en og samme tid forbedrer deres litterære og sproglige kompetencer. Ud fra et socialkonstruktivistisk og interaktionistisk perspektiv analyseres og diskuteres empiri genereret gennem en tilrettelæggelse og udførelse af et undervisningsforløb i en 2.g-klasse på STX. På baggrund af det empiriske materiale diskuteres de didaktiske udfordringer, der kan være forbundet til 1)at integrere sprog og litteratur i et undervisningsforløb om sprogligt funderet læsning af litterære tekster, og 2) at anvende teoretiske principper for undervisning i praksis. Projektet når til den sammenfattende bemærkning, at selvom der er en didaktisk pointe i at integrere sprog og litteratur, så knytter der sig en række didaktiske udfordringer hertil. Projektet afslutter med den betragtning, at hhv. socialkonstruktivistiske læringsteorier og det aktuelle danske uddannelsessystem synes at basere sig på forskellige værdigrundlag. I lyset heraf åbner projektet op for og opfordrer til en diskussion af socialkonstruktivistiske læringsteorier anvendelighed i en gymnasieskole, hvis rammer udgøres af uddannelsessystemet.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2014
VejledereAnne Marie Heltoft

Emneord

  • Didaktik
  • Gymnasiet
  • Dansk
  • Olga Dysthe
  • Sprog