Sprogindsatsen i en børnehave - Når sprog bliver et omdrejningspunkt for læring og test: Sprogindsatsen i en børnehave – Når sprog bliver et omdrejningspunkt for læring og test

Anders Lachenmeier & Thor Ekberg Bonde

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

”Sprogindsatsen i en børnehave – Når sprog bliver et omdrejningspunkt for læring og test” er en
poststrukturalistisk inspireret undersøgelse af sprogindsatsen i en dansk børnehave. Børnehaveområdet
er blevet reformeret en række gange i løbet af de seneste årtier, hvor fokus på læring er blevet gjort
mere centralt i arbejdet med børnehavebørn. Flere af de læringstiltag der er indført har fokus på sprog.
Denne undersøgelse stiller forskningsspørgsmålet: Hvordan arrangeres sprogindsatsen i børnehaven, når børns
sprog bliver et omdrejningspunkt for sprogvurdering, sprogstimulering og dokumentation? Og, hvad betyder det for den
sociale omgang mellem det pædagogiske personale og børnene? Dette bliver besvaret gennem et casestudie af en
enkelt børnehave. Undersøgelsens empiriske materiale bygger på observationer, interviews, lovgivning
og dokumenter. Projektet er teoretisk funderet i en dispositivanalyse.
Undersøgelsens formål er at belyse en vifte af teknikker, der er på spil i arbejdet med sprogindsatsen, og
hvordan det disponerer den daglige praksis i børnehaven til at arbejde mere med sprog, og hvilke
betydninger det kan have for den sociale omgang mellem det pædagogiske personale og børnene.
Hovedpunkterne der bliver analyseret, er lovgivningen på daginstitutionsområdet, sprogvurderinger,
sprogstimulering, dokumentation og arbejdsdeling.
På baggrund af denne analyse konkluderes det, at der sker en vidensproduktion om børns sproglige
kompetencer ud fra et strukturelt sprogsyn, gennem eksaminationsteknikker af børn ned til 3-års
alderen. Vidensproduktionen konstruerer en normalkurve for børnehavebørns sproglige kompetencer.
Dette leder til en øget brug af disciplinerende undervisningssituationer, og der skabes forskellige
beredskaber til at udbedre de børn, der falder uden for normalfordelingen. Undervisnings- og
eksaminationssituationerne betinger en bestemt social omgang mellem det pædagogiske personale og
børnehavebørnene.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider94
VejledereChristel Stormhøj