SpisDating and Multiculturalism: How is multiculturalism contested through food practices and storytelling, as seen in SpisDating project? Hvordan er multikulturalisme anfægtet gennem fødevarepraksis og historiefortælling, som det ses i SpisDating-projektet?

Sienny Thio

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Kultur i Danmark opfattes ofte som noget der er politisk mæssigt til grænsekontrol og identifikator af selv-identitet, der oftest står i modsætning til integrationsprocesser. Med et stigende pres for at assimilere bor mennesker med forskellig baggrund, der bor i Danmark, i en vej mellem forventningen om at ’blive dansk’ og bevare deres egne kulturer som et middel til at opretholde traditionelle værdier og kulturel identitet. Blandt mediernes og politikens lyde eksisterer mange ngo'er, der beskæftiger sig med sociale og kulturelle projekter - en af dem er Crossing Borders, som er vært for SpisDating-projektet som middel til at broere kløften mellem kulturer med henblik på fredelig sameksistens. Specielen fokuserer på undersøgelsen af, hvordan SpisDating udnytter madpraksis og historiefortælling for at imødekomme deres mål og hvordan de påvirker eksistensen af multikulturalisme i Danmark. Afledte data fra litteraturen, deltagende feltarbejde samt kvalitative interviews, afhandlingen undersøger hvordan subkulturer og subsamfund trives i et land, der idealiserer homogenitet blandt borgerne.

UddannelserGlobal Studies, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jan. 2019
Antal sider153
VejledereSune Haugbølle