Space to Think: Et etnografisk studie af uKirke - en traditionel del af den danske folkekirke på Vesterbro

Grit Tind Mikkelsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt


SPACE TO THINK illustrerer en fænomenologisk tilgang til uKirke’s stedsidentitet og dets mediering i uKirke - en utraditionel folkekirke på vesterbro - hvorved en kunstnerisk audiovisuel produktion placeres indenfor rammerne af et etnografisk deltagende feltstudie, for at undersøge hvorledes dette audio-visuelle design, som en repræsentation af rumlig oplevelse og identifikation, influeres og guides af den etnografiske og deltagende research metode. Med dette motiv, foretages et forstudie, en produktion og en receptionsanalyse. Derved forsøger denne opgave at undersøge det autentiske link mellem feltobservation og en medieret representation af andres oplevelser og virkeligheder, og hvorledes den valgte etnografiske og deltagende approach er i stand til at guide en vedligeholdelse af autenticitet på tværs af fortolkninger.
I forbindelse med forstudiet blev en sansende etnografisk tilgang benyttet, hvorved - interviews, audio-visuel observation og deltagelse blev foretaget i felten. så var målet at afmåle hvorledes uKirke var meningsfuld for individet, og i den forbindelse drager denne opgave nytte af perspektiver om rummet via sansende perception og identifikation ud fra individets eget virkelighedsbillede. I denne opgave benyttes Edward Relph blandt andet og hans præsentation af de tre komponenter til stedsidentitet; Fysisk rum, Mening og Aktivitet. Brugen af denne teori muliggjorde en yderligere forståelse for rummet som et dynamisk, aktivt og skabt fænomen, der tillægges mening ud fra individets kontekst. Ydermere, muliggjorde de teoretiske perspektiver om rumlige oplevelse og identitet en analyse af relationen mellem det fysiske rum og en følt tilknytning. På baggrund af denne forundersøgelse blev et audiovisuelt produkt bestående af tre separate bidder “Rummet”, “Meningen” og “Du Skaber” produceret. I denne process, via en empatisk deltagelse i felten blev den følte tilknytning nuanceret til en følelse af tilstedeværelse, der blev implementeret via en brug af gap-filling i mediet konstruktion.
I receptionsanalysen viste autenticiteten at være tilknyttet et øget engagement i lydbilledet og det at lytte, hvilket gjorde medlemmet i stand til at skabe en forbindelse til deres egen subjektive rumlige oplevelse og følt sted relation som værende tilstedeværelse. I en konklusion, så viste det sig at det autentiske link mellem de to fortolkninger var tilknyttet til en fastgørelse af den emotionelle stedstilknytning. Derved viste forundersøgelsen som en metode til at tydeliggøre den emotionelle stedstilknytning og dets konstruktion, samt den kunstneriske fortolkning, som en måde at genskabe en sådan følelse gennem audio-visuelle medier - begge at gøre sig gældende for en autentisk repræsentation af en rumlig oplevelse. Ydermere, viste engagement og deltagelse i felten, som værende et essentielt element i en praksis hvor kunstneren fungerer som et empatisk mellemled mellem det observerede fænomen og en performativ og kommunikativ produktion som formidler det undersøgte følte fænomen.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jan. 2018
Antal sider76
VejledereBjørn Laursen & Remzi Ates Gürsimsek

Emneord

  • feltstudie
  • etnografi
  • audio-visuel performance
  • metode
  • kreativ
  • autenticitet