Sosu-uddannede indvandrere i den offentlige ældrepleje - I krydsfeltet mellem anerkendelse, omfordeling og status

Iben Helqvist

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Hvad skaber følelsen af anerkendelse blandt social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter (herefter sosumedarbejdere) og hvad skaber følelsen af det modsatte; miskendelse? Og kan der spores forskelle på dette mellem sosumedarbejdere med dansk baggrund og sosumedarbejdere med indvandrerbaggrund? Dette undersøges ud fra Nancy Frasers teori om anerkendelse og omfordeling, suppleret af intersektionalitetsbegrebet, som tager højde for de kategorier folk ’besidder’. Sådanne kategorier kan være kvinde, indvandrer, sosumedarbejder osv. Gennem interviews med sosumedarbejdere på to forskellige plejehjem i København konkluderes det, at den store mængde papirarbejde, som med 1990’ernes omstrukturering af den offentlige sektor er blevet hverdag for mange sosumedarbejdere, er en stor arbejdsbelastning og tager tid fra deres kerneopgaver; pleje og omsorg af de ældre. Endvidere anskueliggøres det, at sosumedarbejdere generelt føler sig pressede i deres arbejde og anser flere ressourcer, i form af mere personale og mere tid, for vigtigere end højere løn. Til sidst konkluderes det, at sosumedarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk nyder større samfundsmæssig anerkendelse og status end deres danske kolleger. Dette skal forstås i lyset af, at status er relativ. Det faktum at sosumedarbejderne med indvandrerbaggrund primært kommer fra ikke-vestlige lande har en betydning. Med deres ansættelse i den offentlige ældrepleje udfordres samfundets forventning om, at en indvandrerkvinde er hjemmegående og at en indvandrermand ejer en kiosk eller er taxachauffør. At samfundets fordomme overfor denne gruppe bliver udfordret, ser ud til at have et positivt afkast og generere respekt og anerkendelse. Med dette projekt anskueliggøres det, at anerkendelse i fremtiden vil komme til at fylde mere og mere, og at fremtidens arbejdskampe sandsynligvis ikke vil handle om mere i løn men derimod om fordringen på mere anerkendelse.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2008
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Nancy Fraser
  • Offentlig sektor
  • Indvandrere
  • Anerkendelse
  • New Public Management
  • Sosu
  • Intersektionalitet