Som smurt i olie...?

Nikolaj Hänselt, Philip Dam, Jimmi Persson, Kim Rasmussen, Camilla Lyngfjell & Morten Mommsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet omhandler de politiske forestillinger om, i hvilken udstrækning vores samfund fortsat kan og bør bygge på olie. Projektet er overordnet delt op i to dele. Første del indeholder en diskussion af risikoen for oliekriser, som diskussionen tager sig ud blandt videnskabsfolk og eksperter. Derefter følger en kort gennemgang af tiden fra oliekrisen i 1973 og frem, og første del af projektet afsluttes med en skitse af det internationale oliemarkeds opbygning. Anden del af projektet bygger på tre mulige oliekriser, opsat af projektgruppen selv, og det politiske systems forståelse, bekymringer og handlinger sættes i forhold til kriserne i tre analyser. De tre krisetyper, der behandles, er henholdsvis; ’Prisudsving og midlertidige afbrydelser i olieforsyningen’, ’Permanent prisstigning på olie´ og endelig ’Mangel på olie’.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2004
VejledereTyge Kjær

Emneord

  • Oliekrise
  • olieforsyning
  • Prisudsving
  • Olie
  • prisstigning
  • mangel