Som en lus mellem to negle - et speciale om mellemledere og stress

Karen Mosbæk Nordenbo & Mette Petersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale er en kombination af to fag, psykologi og virksomhedsstudier, hvorfor genstandsfeltet, mellemledere og stress, behandles ud fra både et psykologisk og organisationsteoretisk perspektiv. På denne måde er problematikken belyst fra flere vinkler, hvilket medfører, at anbefalingerne er funderet både i psykologiens og organisationsteoriens verden. Derudover anvendes fem empirisk funderede undersøgelser til at undersøge teoriernes bidrag. Endvidere benyttes fire kvalitative interview fra mellemledere i Novo Nordisk for at illustrere, hvorledes mellemlederens forskellige funktioner og problematikker ser ud i praksis.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatVirksomhedsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2007
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • stress
  • mellemledere