Solidaritet på et fleksibelt og individualiseret arbejdsmarked

Drude Mie Rohde

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger betingelser for solidaritet på et individualiseret og fleksibelt arbejdsmarked. Specialet udføres med udgangspunkt i en kritisk casestudie med fire produktionsvirksomheder, hvor LO har lavet et netværk for de tillidsvalgte. Videnskabsteoretisk tager specialet afsæt i den kritiske teori. Specialet arbejder dermed med et normativt ideal - et solidariske ideal. Til det teoretiske grundlag anvendes den kritiske teoretiker Søren Juul og hans teori om solidaritet. Som supplement til Juul anvendes forskellige teorier om fleksibilitets- og sikkerhedsformer. Empiriindsamlingen er foretaget ved brug af observationer og interviews. Således analyseres betingelser for solidaritet i de fire virksomheder. Der er tre tematikker, som konkluderes at være særligt begrænsende for solidaritet: individualisering, frygt for det uvisse og at arbejdstagerne identificerer sig med virksomheden. Her konkluderes det, at arbejdersolidaritet generelt er udfordret på arbejdsmarkedet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 maj 2018
Antal sider91
VejledereAnders Ejrnæs & Susanne Ekman

Emneord

  • Solidaritet
  • Arbejdsmarked
  • Fagbevægelse
  • Fleksibilitet
  • Individualisering
  • Søren Juul
  • Guy Standing