Solidaritet og institutionalisering af mellemmenneskelige ydelser i den danske velfærdsstat

Simone Weihrauch, Katrine Sofie Bruun, Dahlgren Petersen, Nadia Charlotte, Eva Sofie Fritzbøger, Steiner Henriksen, Victoria Iris & Thea Klokk Kalnæs

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Solidarity and institutionalisation of interhuman services in the Danish Welfare State The paper deals with solidarity in the Danish society. It seeks to answer how the institutionalisation of services normally performed between individuals can affect the personal solidarity and how the phenomenon undeclared work in the form of reciprocal services with no cash payment can be an example of this. The paper focuses on the development of the phenomenon solidarity through a theoretical analysis using sociological theory by Habermas, Honneth, Juul, Mauss, Durkheim and Marx and economical theory by Keynes, Ove K. Pedersen and Marx. This analysis has two main focus points: 1. to describe the late-modern Danish Society 2. To define the term solidarity and its development with references to undeclared work. The theoretical analysis is supported by empirical material in the form of two interviews. The paper concludes that undeclared reciprocal services between personal relations can be a form of solidarity that is challenged in the late-modern Danish society and that the institutionalisation in the Danish society in spite of its advantages can take over some actions that would have been performed in the civil society. Studiedokumentation Solidaritet og institutionalisering af mellemmenneskelige ydelser i den danske velfærdsstat Denne rapport fokuserer på solidaritet i det danske samfund. Den søger at besvare, hvorledes institutionalisering af ydelser, som førhen blev udvekslet mellem nære relationer, påvirker den personlige solidaritet, og hvordan fænomenet sort arbejde her især gen- og vennetjenester er et eksempel på dette. Rapporten fokuserer på udviklingen indenfor fænomenet solidaritet gennem en teoretisk analyse, hvor vi benytter sociologisk teori såsom Habermas, Honneth, Juul, Mauss, Durkheim og Marx, samt økonomisk teori af Keynes, Ove K. Pedersen og Marx. Analysen har to fokusområder: 1. at beskrive det danske senmoderne samfund 2. at definere begrebet solidaritet og dets udvikling med reference til sort arbejde. Den teoreriske analyse er understøttet af empirisk materiale ved to interviews. Rapporten konkluderer, at udvekslingen af tjenester i sociale relationer kan være et udtryk for en solidaritet, som er udfordret i det danske senmoderne samfund, og at institutionaliseringen i det danske samfund på trods af dets fordele kan overtage visse handlinger, som tidligere udspillede sig i det civile samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jun. 2013
VejledereKaren Sjørup

Emneord

  • Sort arbejde
  • Solidaritet
  • Velfærdsstat
  • Institutionalisering