Soldater under det moderne samfunds diskurs til krig

Tue From Hansen & Sissel Høiriis Bruhn

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I denne opgave ønsker vi at belyse soldaters overvejelser og holdning til krig og udsendelse. Opgaven analyserer en tale af tidligere statsminister og formand for Venstre, Anders Fogh Rasmussen. Denne tale danner et centralt udgangspunkt for definitionen af det moderne samfunds diskurs, og er udgangspunktet for en afspejling, af de overvejelser og holdninger der gør sig gældende hos danske soldater. I opgaven gør vi brug af Michel Foucaults teorier om magt og diskurs, og der er desuden foretaget en diskursanalyse af både Anders Fogh Rasmussens tale og interview med fire konstabelelever. Interviewene der er foretaget, er designet som semi-strukturerede interview. Opgaven konkluderer, at soldaterne overordnet har holdninger der gør sig gældende for en herskende diskurs i det moderne samfund. Disse afspejlinger viser sig især i nødvendigheden af krig til at bibeholde fred i verden, muligheden for at hjælpe andre og i en fjendtliggørelse af hvem eller hvad der føres krig i mod. Desuden pointeres det, at anerkendelse af soldaterne og deres pårørende er vigtige, hvilket også afspejler sig i soldaternes holdninger.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider46
VejledereLotte Rannveig Galløe

Emneord

  • Soldat
  • krig
  • diskurs