Sokal, Searle og Science Wars

Mads Engberg Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I projektet redegøres for Alan Sokals strukturelle realisme og David Bloors normative epistemologiske og metafysiske relativisme. Jeg forsøger dernæst at vise, at begge positioner har prima facie attraktive sider, men at en videnskabsteori, der har som mål at indfange alle videnskabelige discipliner, ikke udelukkende kan opbygges på baggrund af den ene eller anden af disse positioner. Der skal et mere rummeligt ontologi-begreb til, som eksempelvis John Searles, der kan håndtere flere eksistensniveauer samtidigt.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jan. 2012
VejledereKasper Risbjerg Eskildsen

Emneord

  • Sokal, Bloor, videnskabelig realisme, realisme, relativisme, Searle, ontologi, struktur , livsverden, niveau