Soil It! - Fra bord til jord. Optimeringsstrategi for madaffald i Københavns Kommune

Louise Aagaard Nielsen, Sebastian Karol Peczek & Anine West Selander

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Bæredygtig affaldshåndtering er en væsentlig del af den igangværende grønne overgang i Danmark. Københavns Kommune har udarbejdet en plan for ressourceoptimering, som omfatter genanvendelse af mange affaldsfraktioner, såsom plastik, papir, glas mv. Det belyser dog ikke madaffaldets potentielle rolle i genopretning af energi og vigtige næringsstoffer. Denne projektrapport forsøger at skabe et system til sortering af madaffald i Københavns Kommune, der understøtter begrebet cirkulær økonomi bedre end det nuværende system. Til dette formål indeholder denne rapport et overblik over bæredygtige teknologier til behandling af madaffald, herunder kompostering og anaerob fordøjelse. Produkterne fra disse processer er kompost og afgasset gødning, og kan med succes anvendes til landbruget som organisk gødning og tjene som et alternativ til kunstgødning. På den anden side skal det understreges, at der er forureningsrisici forbundet med begge teknologier. For at skabe et velfungerende affaldssorteringssystem i København er der foretaget en sammenlignende analyse med systemet i Milano kommune , der er identificeret som en positiv afvigelse i Europa. Resultaterne heraf viser, at tilstrækkelig information, høj grad af bekvemmelighed og en form for feedback er nødvendige for det nye systems succes. Det foreslås gradvist at gennemføre implementeringen af ​​det nye system, og i den forbindelse fokuserer denne projektrapport på kollegier i syd københavn som en implementerings platform ved hjælp af Frank Geels teknologiske overgangsmodel, som model for implementering af det nye system hos kollegier i Københavns Kommune.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2017
Antal sider57
VejledereHenrik Hauggaard-Nielsen

Emneord

  • Affaldssortering
  • cirkulær økonomi
  • Positive Deviance
  • madaffad
  • københavns kommune
  • Milano