Sociolinguistics project

Katerina Malin Tancheva

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til hensigt at undersøge unge danskeres brug af engelsk, med fokus på tredjepersons ental -s og bøjning af verbet, ‘do’, samt verberne ‘was’ og ‘were’. For at gøre dette, har vi udarbejdet tre forskellige interviews med seks deltagere i alt, der har taget udgangspunkt i tre dele, som hver har bidraget til projektet på deres egen måde. Den teoretiske ramme for projektet udspringer af en oversigt over de officielle grammatiske regler og sociolingvistiske teorier af William Labov og Allan Bell. Informanternes fejlbrug af det engelske sprog er blevet analyseret med udgangspunkt i teorierne beskrevet i den teoretiske ramme. Afslutningsvis konkluderes det, at alle seks informanter viste tegn på ukorrekt brug af det engelske sprog, da det kom til tredjepersons ental -s, og at nogle af informanterne lavede fejl, når de gjorde brug af verberne ‘do’ og ‘was’, hvorimod ingen brugte ‘were’ forkert. Det var bemærkelsesværdigt, at jo yngre informanterne var, jo flere fejl lavede de. Desuden var der flere eksempler på, at informanterne lavede ordrette oversættelser fra dansk til engelsk, hvilket skyldtes deres danske modersmål.

UddannelserEngelsk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider48
VejledereAnne Fabricius