Socialt entreprenørskab

Tine Kamper Holbøll & Karen Elise Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med fænomenet Social entreprenørskab. Vi anvender den kritiske diskursanalyse til at undersøge, hvilken diskurs der kommer til udtryk gennem den nationale strategi ”Velfærden iværksættere – En dansk strategi for socialt iværksætteri”, samt hvilken betydning denne har for Social entreprenørskabs virke ud fra empowerment teori. Afslutningsvis anvender vi Luc Boltanski og Eve Chiapelllos teori om ”kapitalismens ånd” til diskussion af hvorledes diskursen kan ses i forhold til samfundets strukturer og kritikkens muligheder for at forandre disse.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2010
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Socialt entreprenørskab
  • kritisk diskursanalyse