Socialt arbejde med hjemløse migranter. En undersøgelse af mødet mellem medarbejdere og udenlandske brugere i en varmestue.

Cecilia Hegnsvad & Iben Nordentoft

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger mødet mellem hjemløse migranter og socialarbejdere i en af Kirkens Korshærs private varmestuer i København. Undersøgelsen tager afsæt i et feltarbejde bestående af deltagende observation og kvalitative interview med såvel brugere og personale/frivillige. Den teoretiske ramme har afsæt i Michel Foucault og i Foucault-inspirerede studier af socialt arbejde. I specialets analyser fokuseres der på dilemmaer og paradokser, som socialarbejderne oplever i deres møde med hjemløse migranter. Analyserne illustrerer varmestuens placering i et vanskeligt og politiseret terræn samtidig med der illustreres en norm, der har været fremherskende før migranterne begyndte at komme i varmestuen. For personalet må socialt arbejde være lig en hjælp til forandring og udvikling for den enkelte bruger, hvilket de finder vanskeligt i forhold til den nye brugergruppe. Således oplever de deres arbejde med migranterne som utilfredsstillende. Samtidig står de som privat tilbud som nogle af de eneste der gør en indsats for migranterne, alt imens man fra politisk side forsøger at lukke øjnene for det aktuelle problem.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 nov. 2011
VejledereKirsten Hvenegård-Lassen

Emneord

 • Normalitet
 • Michel Foucault
 • Socialt arbejde
 • Deltagende observation
 • Magt
 • Kvalitative interviews
 • Afvigelse
 • Hjemløse migranter
 • Varmestue
 • Subjektivering
 • Kirkens Korshær
 • Kaspar Villadsen