Socialrådgivernes arbejdsmiljø

Sophia Marleen Panduro, Sofie Krogh, Anders Frank & Kim Tams

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

The work environment of social workers This project investigates the work environment of social workers. We do this by researching how the danish employment system is constructed and how this system and its construction affect the working structure in a job center. Following this, we examine what characterizes the work environment of the social workers and whether the employment system is affecting the working environment. Furthermore, we focus on other causes affecting the work environment and what consequences these causes have for the individual social worker. From the research above, we can conclude that the danish employment system has been influenced by performance management, which affects the working structure of a job center. This performance management has an impact on the high-strain working environment, which occurs in many job centers. This high-strain work environment, influenced by lack of recognition, performance management, high demands and low decision latitude can lead to social workers becoming stressed. Socialrådgivernes arbejdsmiljø I dette projekt søger vi at forklare, hvori socialrådgivernes arbejdsmiljø består. Dette gør vi ved indledningsvis at undersøge, hvordan det danske beskæftigelsessystem er opbygget og hvorledes dette påvirker arbejdsstrukturen på et jobcenter. Dernæst ser vi på, hvad der karakteriserer socialrådgivernes arbejdsmiljø og hvorvidt beskæftigelsessystemet er en af årsagerne til hvori arbejdsmiljøet består. Vi fokuserer ydermere på andre årsager til arbejdsmiljøet beståen og herefter hvilke konsekvenser dette kan medføre for den enkelte socialrådgiver. Ud fra undersøgelsen af ovenstående er vi kommet frem til, at beskæftigelsessystemet er præget af resultatstyring, som påvirker arbejdsstrukturen på et jobcenter. Denne resultatstyring er en af årsagerne til det belastede arbejdsmiljø, som forekommer på mange jobcentre. Dette belastede arbejdsmiljø, præget af manglende anerkendelse, resultatstyring, høje krav og lav egenkontrol, kan resultere i, at nogle socialrådgivere bliver stressede.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2013
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Keywords

  • Arbejdsmiljø
  • Socialrådgivere
  • Beskæftigelsessystemet
  • Stress